Programi

Programi koji se provode u Dječjem vrtiću "Vedri dani":


I Redoviti cjelodnevni program – trajanje 10 sati

II Posebni programi trajanje 10 sati – provode ih odgojitelji iz vrtića “Vedri dani”

  1. Posebni program engleskog jezika u četiri odgojne skupine (jedna u Ul. fra F. Grabovca 26a, dvije u Ul. Ljudevita Posavskog 24, jedna na Trgu Žrtava fašizma 11a )
  2. Posebni program njemačkog jezika u jednoj odgojnoj skupini (Ul. fra F. Grabovca 26a)


III Kraći programi – voditelji su odgojitelji i stručni suradnici iz vrtića “Vedri dani”

  1. Kraći program engleskog jezika
  2. Kraći program katoličkog vjerskog odgoja
  3. Kraći program sportskih aktivnosti
  4. Radionica za roditelje "Rastimo zajedno" u okrilju UNICEF-ova Programa podrške ranom razvoju i poticajnom roditeljstvu


IV Tečajevi - voditelji su stručnjaci iz Udruga, izvan vrtića

  1. Tečaj ritmike
  2. Tečaj sportskih vještina


Prema potrebama roditelja i djece voljni smo organizirati i druge tečajeve 

 


Ispiši stranicu