Svaka majka i dijete su važni

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 7. TRAVNJA

1946. godine osnovana je Svjetska zdravstvena organizacija, specijalizirana ustanova Ujedinjenih Naroda, koja potpomaže ostvarivanje boljih zdravstvenih uvjeta za sve ljude u svijetu.
1989. godine prihvaćena je Konvencija o pravima djeteta. Jedno od tih prava je pravo na zdravlje. Djeca, roditelji, odgojitelji i šira zajednica imaju pravo znati kako sačuvati i unaprijediti zdravlje djeteta.

Potpisnica te Konvencije je i naša država, pa je tako osigurala zdravstvenu skrb za majke prije i poslije porođaja. Naime, trudnoća i porođaj posebno su razdoblje u životu svake žene i njezine obitelji. A prije i za vrijeme trudnoće ta je odgovornost još veća, jer način života utječe ne samo na život i zdravlje buduće majke, već na život i zdravlje njezinog djeteta.

Zbog naglašavanja važnosti skrbi o majčinstvu, 1998. godine, Svjetski dan zdravlja posvećen je i sigurnom majčinstvu. O sigurnom majčinstvu i zdravom načinu života, te odgovornosti za vlastiti život i zdravlje, treba razmišljati uvijek.
Stoga i Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da svi ljudi, a osobito djeca, imaju pravo znati kako sačuvati postojeće zdravo stanje organizma.

Posao nam je da kod djece osvijestimo zašto je potrebno živjeti zdravo, prihvatiti zdrave navike, da život možemo proživjeti sretno, zdravo i dugo.
Zdravih navika ima praktički bezbroj, a sa svakom zdravom navikom raste kvaliteta i duljina života.

Najbitnije zdrave navike su:

  • redovito spavanje i dnevni ritam življenja uopće
  • održavanje tjelesne aktivnosti organizma
  • održavanje poželjne tjelesne težine
  • redoviti ritam hranjenja, kontroliranog sastava hrane
  • nepušenje
  • nepijenje alkoholna pića, neuzimanje štetnih opojnih sredstava.


Ako živimo zdravo, manje ćemo obolijevati. Zdravlje se ne može kupiti, niti dobiti na poklon.

Za zdravlje se svatko od nas treba izboriti, zdravim načinom življenja.


Ispiši stranicu